1 Økt grunnbemanning i pleie og omsorg Åpne dokument