1 Vedtak om dispensasjon fra arealplanen Åpne dokument