1 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser og rammeavtaler Åpne dokument
2 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser og rammeavtaler Åpne dokument
3 Saksfremlegg forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser og rammeavtaler Åpne dokument
4 saksprotokoll forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser og rammeavtaler Åpne dokument