Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Siste oppdaterte regelverk for Lokalutvalgenne Avs/Mot: Karl Arne Hustad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Arne Hustad | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 788/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Spørsmål vedrørende hytte Avs/Mot: Geir Arne Helgesen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Helgesen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 785/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 22.01.2021 Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 791/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Tilførsel til veilys Sørarnøy skalper konflikt med G/B - 82/297 Avs/Mot: Sten Harald Tennfjord http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Harald Tennfjord | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 548/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 679/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 662/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Referat fra prosjektoppstartsmøte reguleringsplan Sørarnøy havn Avs/Mot: Mathias Wigum m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathias Wigum m.fl. | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 767/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Referat kontrakt og avklaringsmøte 141220 reguleringsplan Sørarnøy havn Avs/Mot: Mathias Wigum m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathias Wigum m.fl. | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 765/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Til uttalelse - søknad fra UL Vårsol om skjenkebevilling 30.01.21 Avs/Mot: NAV Gildeskål m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Gildeskål m.fl. | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 704/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale 01.02.-31.03.21 100% Storvik barnehage Avs/Mot: Anita Petrine Iversen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Petrine Iversen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 783/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Utsatt frist for rapportering på tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Avs/Mot: Siv-Lise Bendixen Stærk http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv-Lise Bendixen Stærk | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 769/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Siste oppdaterte regelverk for Lokalutvalgenne Avs/Mot: Nordfjorden v/Karl Arne http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordfjorden v/Karl Arne | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 789/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Velkommen og informasjon vår nye LIS1 lege Avs/Mot: Bjørn- Magnus Syversen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn- Magnus Syversen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 763/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Snarvei gjennom andres eiendommer Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 634/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 690/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale for timelønte 2021 Gibos Avs/Mot: Luul Abdi Ahmed http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luul Abdi Ahmed | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 782/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Dispensasjon snøscooterkjøring, Bård Kjetil Hillestad G/B/F 90/15/9004 Avs/Mot: Bård Kjetil Hillestad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Kjetil Hillestad | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 563/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Status på legebåt/ helikopterlandingsplass på Arnøyene! Avs/Mot: Arnøyene Lokalutvalg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnøyene Lokalutvalg | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 609/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 665/2021 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: Retting av eiendomsgrense i Sundsfjord Avs/Mot: Ronny Magne Sundsfjord http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Magne Sundsfjord | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 528/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nytt Matrikkelbrev for eiendommen G/B/F 51/03/11 Avs/Mot: Tord Magne Bertinussen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tord Magne Bertinussen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 542/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Flytebrygge Kai Røsnesodden Avs/Mot: Tor Claudi http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Claudi | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 668/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Viser til din faktura 1116431 fra Gildeskål kommune Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 631/2021 | Avdeling: Økonomiavdeling | Tittel: Ferdigattest gitt for gnr 41bnr 19 Hamn i Gildeskål Avs/Mot: Solveig Martinussen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Martinussen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 696/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Gildeskål Høyre v/Walter Pedersen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gildeskål Høyre v/Walter Pedersen m.fl. | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 793/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: MELØY KOMMUNE v/PPT http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MELØY KOMMUNE v/PPT | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 635/2021 | Avdeling: Sørarnøy skole og barnehage | Tittel: Uttalelse - søknad fra UL Vårsol om skjenkebevilling 30.01.21 Avs/Mot: Politiet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 21.01.2021 | Journalnr: 756/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Rundskriv IS-3/2021 - Innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 21.01.2021 | Journalnr: 747/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Tegninger og notat Avs/Mot: Juwamer Mavlud http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juwamer Mavlud | Journaldato: 21.01.2021 | Journalnr: 724/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Utbetalingsvedtak av 20.01.2021 (vedtaksref:100007266524563) Avs/Mot: Helfo vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo vedtak | Journaldato: 21.01.2021 | Journalnr: 719/2021 | Avdeling: Helse og omsorg |