Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: 20/215-10 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Avs/Mot: Postmottak KMD http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7175/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Ønsker du å beholde din Toyota Eurocare veihjelp for YF11610? Avs/Mot: Toyota - Nordvik Bodø http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toyota - Nordvik Bodø | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7174/2020 | Avdeling: Åpen omsorg fastland | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Ranahytta - Kari Tverå http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranahytta - Kari Tverå | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7173/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bolig Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7171/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om bolig Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7170/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: 20/633-16 Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag Avs/Mot: Postmottak KMD http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7169/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Flytebrygge og mudring Sandnes/Sør-Femris Avs/Mot: Jeanette Evenrud Skau http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Evenrud Skau | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7155/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: HASTER Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7152/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Kommuner vedr utbrudd på Hurtigrutens seilaser Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7151/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Informasjon om oppfølging av passasjerer, MS Roald Amundsen Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7150/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Ukentlig rapportering til Fylkesmannen i Nordland - 03.08.2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7159/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7158/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Innsyn i skolebytter i mobbesaker Avs/Mot: Nrk - Victoria Wilden http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nrk - Victoria Wilden | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7162/2020 | Avdeling: Familie, oppvekst og kultur | Tittel: Svar på henvendelse vedr. innsyn overgrep barnehage Avs/Mot: Nrk - Mari Malm http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nrk - Mari Malm | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7160/2020 | Avdeling: Familie, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om fasadeendring Avs/Mot: Gregor Hiler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gregor Hiler | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7148/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Signert gravemeldig for G/B 82/382 Avs/Mot: Robert Netskar http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Netskar | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7140/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Byggesøknad for Fordypningsrommet Fleinvær AS - Innvilget dispensasjon og byggetillatelse Avs/Mot: RINTALA EGGERTSSON ARKITEKTER Bodø AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RINTALA EGGERTSSON ARKITEKTER Bodø AS | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7136/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Offentlig søkerliste - Ledig stilling - undervisningsstillinger - Sandhornøy skole og barnehage, Nygårdsjøen oppvekstsenter og Voksenopplæringen Avs/Mot: NN http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7178/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Søknad om fradeling av egen tomt, dispensasjon m.m. G/B 46/7 Avs/Mot: Rune Madland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Madland | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7153/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Re. søknad om utslipp Avs/Mot: raymond hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: raymond hansen | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7165/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Offentlig søkerliste - Ledig stilling - inntil 3 * 100 % midlertidige 4-årige prosjektstillinger innen Vedlikehold og rehabiliterings arbeider - Teknisk drift Avs/Mot: NN http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7177/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Flytebrygge Avs/Mot: Tor Claudi http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Claudi | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7145/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppdatere arealopplysninger i landbruksregisteret Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7143/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Informasjon og skjema for å søke om å legge ut flytebrygge Avs/Mot: Reidun Gundersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Gundersen | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 7134/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Annonsetekst - Ledig stilling - inntil 3 * 100 % midlertidige 4-årige prosjektstillinger innen Vedlikehold og rehabiliterings arbeider - Teknisk drift Avs/Mot: Annonsering http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annonsering | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 5808/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Grensetvist 3/83 Avs/Mot: Roy Rognan http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Rognan | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7144/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppdatere arealopplysninger i landbruksregisteret Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7142/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: [NLNETT:339817] Varsel om kontroll. Rapport 102859. Avs/Mot: Nordlandsnett - http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett - | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7141/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Oppsigelse av leilighet Avs/Mot: Lena Sandnes http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sandnes | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7135/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Ad gnr 72/202 i Vågsosen havn Avs/Mot: Øyvind Tilrem http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/60834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Tilrem | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 7146/2020 | Avdeling: Plan og byggesak |