Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Myrvang hybelhus Avs/Mot: Heimsjyen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimsjyen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3677/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Referat kommunemøtet 090421 og vedtak om stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3671/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Referat fra fylkesberedskapsrådet 090421 Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3669/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Referat kommunemøte 090421 Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3668/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Naust Breivika - arealoverføring Avs/Mot: Anne-Kristin Nymo http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Kristin Nymo | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3666/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Korrigering av tomtegrenser. Avs/Mot: Thor Andersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Andersen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3663/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Eiendomsskatt Avs/Mot: Kenneth Norum http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Norum | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3661/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Gjestebud Avs/Mot: Arne-Jan Midtigård http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne-Jan Midtigård | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3659/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Vedlegg til innsendt forslag Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3658/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Gjestebud Avs/Mot: Fagforbundet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3655/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: E-post: VS: Publisering av anbefaling om regulering av covid-19-forskriften - Kommuner i Vestfold og Telemark og kommuner i Nordland Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3654/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Svar ang. leiligheten. Avs/Mot: Sindre Kibsgaard http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Kibsgaard | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3651/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tildeling bolig Avs/Mot: Fredrik Kaspersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Kaspersen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3649/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsforhold på eiendommen 57/13 i Gildeskål - Beate Lund mfl Avs/Mot: Beate Lund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Lund | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3680/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: NY Økonomisk oversikt 2020-21 Fleinvær lokalutvalg.xlsx Avs/Mot: Fleinvær lokalutvalg v/Trond Jensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fleinvær lokalutvalg v/Trond Jensen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3664/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Automatisk svar: ref. 17/36445-24 Avs/Mot: Helsedir - Postmottak (Ekstern post til arkivet) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Postmottak (Ekstern post til arkivet) | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3650/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Oppmåling av vei Avs/Mot: Kurt Steinar Jenssen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Steinar Jenssen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3665/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Hjemmelsoverganger på eiendommene 25/12 og 42 i Gildeskål kommune Avs/Mot: Trond Danielsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Danielsen | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3559/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Svar vedr. nabovarsel Avs/Mot: Sture Betten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sture Betten | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3670/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Gjestebud kommuneplan - innspill Avs/Mot: Gildeskål Høyre http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål Høyre | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3682/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3623/2021 | Avdeling: Lønns- og personalavdeling | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3667/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Innspill til kommuneplan 2021 - fra Arnøyene Lokalutvalg Avs/Mot: Arnøyene lokalutvalg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnøyene lokalutvalg | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3653/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Gjestebud til Gildeskål kommune - Landbruksnæring arnøyene Avs/Mot: Gjermund Birkeli http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Birkeli | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3648/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3676/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Søknad på tilskudd: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3688/2021 | Avdeling: Frivilligsentral | Tittel: Svar på nabovarsel - tiltak på eiendommen G/B 25/160 - Inndyr Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.04.2021 | Journalnr: 3689/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Årsmøte Salten IUA Avs/Mot: Salten Brann http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salten Brann | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 3632/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Referat_smittesituasjonen_i_Salten_08.04.21 Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 3618/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Idretts og aktivitetspark Avs/Mot: IL Splint Inndyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/69502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL Splint Inndyr | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 3611/2021 | Avdeling: Teknisk |