Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sokn Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75712 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9820/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Bolystfondet - søknad fra Gildeskål sportsskytterklubb Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75714 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9822/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Bolystfondet - søknad fra Saura kirkes venner Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75711 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9819/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Bolystfondet - søknad fra Sørarnøy skole og barnehage Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/74914 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9022/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Sluttbehandling av detaljregulering for Sørarnøy havn, planID 202001 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/74808 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8916/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og plankrav for utvidelse av biloppstillingsplass, gnr 15/12 - Oterstranda Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/66560 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 669/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Klage på vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75643 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9751/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Klage på avslag om å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75567 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9675/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra plankrav i arealplan og byggegrense mot sjø for oppføring av hytte og naust i Mevika - ny behandling Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75709 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9817/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Limskjærneset hytteområde for fradeling av hyttetomt og bygging av adkomstvei Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75781 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9889/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt på Lekanger Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75706 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9814/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3 bnr. 1 i Storvik Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75855 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9963/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad fra U/L Skoglund om dispensasjon fra arealplanen for bygging av grillhus i Skjellvika - Sandhornøy Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/73924 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8032/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Forprosjekt Tøa vannverk Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75963 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 10071/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76063 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 10171/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Coop Prix, Inndyr - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1. Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/74896 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 9004/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/75664 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 9772/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tildeling bolig Avs/Mot: Cosmin-Marian Smeu http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cosmin-Marian Smeu | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10238/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Kart Nordarnøy Avs/Mot: Geografen - Håvard Berg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geografen - Håvard Berg | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10220/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Søknad om Bolystmidler Avs/Mot: Gildeskål Rammeverksted http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål Rammeverksted | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10204/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Legeforeningen v/Susan Kugel http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Legeforeningen v/Susan Kugel | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10193/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Gildeskal Kommune - John Olaf Johansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskal Kommune - John Olaf Johansen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10192/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Jordbuksveien på Sandhornøya Avs/Mot: John Egil Thommesen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Egil Thommesen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10188/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Opplysningene mine Avs/Mot: Line stenersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line stenersen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10186/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10237/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte Avs/Mot: E24 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E24 | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10201/2021 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Reiseutgifter i forbindelse med covid-19 vaksine Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10203/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10178/2021 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Søknad om støtte Avs/Mot: LISS MERETE NILSEN http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LISS MERETE NILSEN | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10172/2021 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Vei Hustad Avs/Mot: Ertenvåg Bygg & Maskin m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/76008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ertenvåg Bygg & Maskin m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 10116/2021 | Avdeling: Teknisk |