Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71940 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6048/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Dispensasjon fra arealplanen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71763 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5871/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot vann for å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72069 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6177/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skarvhammarbukta hytteområde for anlegg av gangsti og utvidelse av parkeringsplass Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72225 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6333/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust, ATV-vei med mer - Tinnan Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72228 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6336/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad fra Sissel Følling Eilertsen om dispensasjon fra arealplanen for bygging av bolighus på Mårnes Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72073 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6181/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for å legge ut flytebrygge ved Nærbutikken Sørarnøy Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71728 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5836/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad fra Organic Seafarm AS om etablering av torskeoppdrett på lokalitet Forstranda Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72160 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6268/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Klage fra Jan Willumsen på avslag på søknad om fradeling av eiendommens våningshus - Kjelling Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71714 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5822/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/70746 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 4855/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad fra Leif-Trygve Nyheim om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for bygging av bolighus på Mårnes Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72070 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6178/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra arealplan og byggeforbud langs sjø for oppføring av atelier/visningsrom Sørvær i Fleinvær Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72049 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6157/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad fra Sandvik Havn AS om dispensasjon fra reguleringsplan for mindre omlegging av veitrasè Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71840 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5948/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt med formål parkeringsplass - Sørarnøy Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71453 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5561/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Dispensasjon landingstillatelse med helikopter, Runar Mygland Eilertsen, 93/1/86 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71776 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 5884/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nytt låssystem kulturhuset Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/71977 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2021 | Journalnr: 6085/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Prøvingsrapport fra Labora - Stjernåga vannverk, prøve: LAB21-111465 Avs/Mot: Labora http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Labora | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6457/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: leie bolig i Nygårdsjøen Avs/Mot: Dorota Slomian Johansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dorota Slomian Johansen | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6441/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Samtykke Avs/Mot: Inndyr skole- Håvard Christensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr skole- Håvard Christensen | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6424/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Byggsøk Norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggsøk Norge | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6416/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Høring - dispensasjon fra reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn for mindre justering av vei Avs/Mot: Nfk - Martinus A Hauglid http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfk - Martinus A Hauglid | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6385/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Leie av kulturhus, uke 36 og 37 Avs/Mot: Kig http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kig | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6370/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Langsandfestivalen AS Avs/Mot: SOL - Sammen om Langsanda http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOL - Sammen om Langsanda | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6368/2021 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Avs/Mot: Inger Marie Holm http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Marie Holm | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6366/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Avs/Mot: Tord Kolstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tord Kolstad | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6365/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Møteprotokoll Formannskapet 100621 Avs/Mot: Gildeskal Kommune - Bjørn Magne Pedersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskal Kommune - Bjørn Magne Pedersen | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6364/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Samtykke til valg -Ungdomsråd Avs/Mot: Nygårdsjøen oppvekstsenter - Randi Johnsen Myrvoll http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nygårdsjøen oppvekstsenter - Randi Johnsen Myrvoll | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6349/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Byggetillatelse 2020/570, innmåling av bygg Avs/Mot: Ronny Hermansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Hermansen | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6348/2021 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Valg av ungdomsråd 2021/2022 Avs/Mot: Inndyr skole - Håvard Christensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inndyr skole - Håvard Christensen | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6347/2021 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Vedrørende heftelser på gnr. 25 bnr. 475 i Gildeskål kommune Avs/Mot: Advokat Aga http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/72235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Aga | Journaldato: 14.06.2021 | Journalnr: 6343/2021 | Avdeling: Plan og byggesak |