Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om å skille ut tomt, Gnr/Bnr 79/10 Avs/Mot: Kåre Nystad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Nystad | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8519/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Melding om bygning G/B G/B 63/38 Avs/Mot: Janne Margrethe Skaug http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Margrethe Skaug | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8508/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bestilling adresseskilt - Gildeskål kommune Avs/Mot: Dahl - Jespersen, Ann Charlott - Brødrene Dahl AS Norway http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Jespersen, Ann Charlott - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8500/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bestilling adresseskilt - Gildeskål kommune Avs/Mot: Dahl - Jespersen, Ann Charlott - Brødrene Dahl AS Norway http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Jespersen, Ann Charlott - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8499/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Avtale om grunnrettigheter G/B 82/19 , 349 , 352 Avs/Mot: Svein Gisle Ludvigsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Gisle Ludvigsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8504/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8497/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Retur kjørebok snøscooter 2019-2020 Avs/Mot: Anita Lise Bjørklund http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Lise Bjørklund | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8496/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Vedlegg til søknad om midlertidig bruksendring av gnr.53 bnr.45. Avs/Mot: Arild Grytøyr og Bodil Annie Angelsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Grytøyr og Bodil Annie Angelsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8485/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Innkalling legekontroll uteseksjon 2020 Avs/Mot: Hemis http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8477/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Retur kjørebok snøskooter 2019-2020 Avs/Mot: Vidar Nilsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Nilsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8472/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Egenerklæringer om konsesjonsfrihet til Underskrifter Avs/Mot: Tor M Kaspersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor M Kaspersen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8471/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Ny samarbeidsavtale Avs/Mot: Leser søker bok http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leser søker bok | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8470/2020 | Avdeling: Bibliotek | Tittel: Søknad om ferdigattest Sissel Øien Avs/Mot: Sandvikbygg http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandvikbygg | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8469/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Bodil Angelsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Angelsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8465/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Tildeling kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8429/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad for kommunal bolig. Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8359/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: vedrørende leilighet Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8464/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Melding om vedtak for detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn Avs/Mot: Einar Andre Thomesen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/61983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Andre Thomesen m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8294/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Veibelysning langs skolevei- Avtale om grunnrettigheter- purring på svar Avs/Mot: May-Oddny Jørgensen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Oddny Jørgensen m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8425/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Arbeidsavtale 01.09.-31.10.20 27,70% Gibos Avs/Mot: Lea Nevestro Lejano http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lea Nevestro Lejano | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8483/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ferdigattest for omsorgsbolig Inndyr gnr /bnr 25/298 Vannsletta vedtatt Avs/Mot: NORCONSULT AS m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8369/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kaianlegg Sør-Arnøy - Referat planleggingsmøte Avs/Mot: Multiconsult - Hansen, Ole Listad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Hansen, Ole Listad | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8476/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bestilling adresseskilt - Gildeskål kommune Avs/Mot: Brødrene Dahl - Ann Charlott Jespersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl - Ann Charlott Jespersen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8452/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Arbeidsavtale 16.09.-31.12.20 100% vaktmester Avs/Mot: Tom Johansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Johansen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8473/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Pålegg om istandsetting og reparasjon av gammel fjøsbygning på g/b 3/8 Storvik. Avs/Mot: Bente Kolset Apenes m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/61594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Kolset Apenes m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 7905/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Arbeidsavtale 15.09.-12.10.20 40% Sandhornøy skole og barnehage Avs/Mot: Sandra Eilertsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Eilertsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8512/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Arbeidsavtale 15.09.-24.09.20 40% Sandhornøy skole og barnehage Avs/Mot: Sandra Eilertsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Eilertsen | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8511/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Flytting av flytebrygge, Gifas Avs/Mot: Gifas http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gifas | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8450/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Hastesak Avs/Mot: Torghatten Nord http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torghatten Nord | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8449/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Anmodning om ferdigattest G/B 46/78 Avs/Mot: Snekkerjan AS v/Jan Nowakowski http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekkerjan AS v/Jan Nowakowski | Journaldato: 14.09.2020 | Journalnr: 8466/2020 | Avdeling: Plan og byggesak |