Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Ny vurdering av pris ved salg av næringstomt til Vågsosen Marina (SUS) Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64854 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.11.2020 | Journalnr: 11165/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64887 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.11.2020 | Journalnr: 11198/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Søknad om erverv av Storvik oppvekstsenter fra ungdomslaget UL Lys Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/63261 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.11.2020 | Journalnr: 9572/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad fra Salmatek eiendom (SUS) om kjøp av tomt til næringsformål på Inndyr Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64898 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.11.2020 | Journalnr: 11209/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Forslag til ny brannordning for Gildeskål kommune Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64508 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2020 | Journalnr: 10819/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: Søknad fra Werner Tvenning om disponering av areal i Storvik havn Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64576 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2020 | Journalnr: 10887/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kompetanseplan Gildeskål kommune 2020 - 2024 Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/62094 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2020 | Journalnr: 8405/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Søknad om støtte til kystrenovasjon, tiltak mot marin forsøpling Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64758 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2020 | Journalnr: 11069/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Etterlysing av avgjørelse i sak Avs/Mot: Karin Rønnåbakk http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Rønnåbakk | Journaldato: 21.11.2020 | Journalnr: 11068/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Oppdatert mal for kommunerapportering Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11067/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Møteprotokoll Levekårsutvalget 181120 Avs/Mot: Kine Helén Oldervik http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Helén Oldervik | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11061/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Møteprotokoll Levekårsutvalget 181120 Avs/Mot: Thrond Gjelseth http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thrond Gjelseth | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11060/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Avs/Mot: Postmottak HOD http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11052/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Ukentlig rapportering til Fylkesmannen i Nordland - 20.11.2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11065/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Nøkler Avs/Mot: Walter Pedersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Pedersen | Journaldato: 20.11.2020 | Journalnr: 11066/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Retur kjørebok 2019/2020 Avs/Mot: Jarle Valter Drevland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Valter Drevland | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11041/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Innspill til budsjett Avs/Mot: Utdanningsforbundet Gildeskal http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Gildeskal | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11032/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Sjekkliste for avlevering av personregistermateriale Avs/Mot: Nfk - Ida Merethe Jensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfk - Ida Merethe Jensen | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11029/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11040/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Utbetaling trafikksikkerhetsmidler - fysiske tiltak - Veglys Nygårdsjøen Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11010/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10888/2020 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10872/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10889/2020 | Avdeling: Inndyr skole | Tittel: Oversendelsesbrev - oversendelse av forslag til kommunalt saksfremlegg (IKS-saken) Avs/Mot: Salten Brann IKS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salten Brann IKS | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11039/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Svar på søknad om SFO - plass - ***** ***** Avs/Mot: Lisbeth Beate S Johansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Beate S Johansen | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10890/2020 | Avdeling: Nygårdsjøen oppvekstsenter | Tittel: Uttalelse - søknad om skjenkebevilling for lukket selskap 05.12.2020. Avs/Mot: Politiet - Mari-Ann Elde http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Mari-Ann Elde | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 11007/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Til uttalelse - søknad om skjenkebevilling for lukket selskap 05.12.2020. Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLAND POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10878/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: Tilbakemelding Stokkbruvik Avs/Mot: Ivar Karlsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Karlsen | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10886/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: landingsplass for redningshelikopter etter ny kai Avs/Mot: N950 - Johan E. Andreassen m.fl. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N950 - Johan E. Andreassen m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10956/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tilbakemelding sak 2020/751 Avs/Mot: Ivar Karlsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/64570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Karlsen | Journaldato: 19.11.2020 | Journalnr: 10881/2020 | Avdeling: Plan og byggesak |