Postliste RSS fra innsyn.gildeskal.kommune.no. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.gildeskal.kommune.no Filtrering: Tittel: Uttalelse vedr. ferjerute Sund-Horsdal-Sørarnøy Avs/Mot: http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59991 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 6303/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-175 Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6115/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-170 Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6114/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-169 Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6113/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Ordrebekreftelse Nordlandsnett - Vannsletta 32 kontraktnr 300694-173 Avs/Mot: Nordlandsnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsnett | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6111/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Vedrørende deres søknad på tilskudd for aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns bemanning. Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6092/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Stenging av vann. Gn/Bn 25/202 Avs/Mot: Willy Hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Hansen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6090/2020 | Avdeling: Teknisk drift | Tittel: Manglende/feil gateadresse på 1838-3/18 Strandveien, Storvik Avs/Mot: Robert Wilhelmsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Wilhelmsen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6088/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: 20/3501-1 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Avs/Mot: Kmd Dep - Lian Sissel http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Lian Sissel | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6086/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat og arkiv | Tittel: Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6077/2020 | Avdeling: Økonomi og administrasjon | Tittel: Purring - Sørarnøy Almenningskai Avs/Mot: Gildeskål kystlag v/Geir Falch http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål kystlag v/Geir Falch | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6045/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Klagesaker e-skatt i Gildeskål - behandling i ankenemnd med befaring Avs/Mot: Eirik F. Hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5737/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kvittering for registrert konsesjons på eiendommene; G/B 25/3 (Turi) 25/320, 615, 617, 618, 620 og 622 Avs/Mot: Arve Hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Hansen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6082/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kvittering for registrert konsesjon på eiendommene G/B 25/616, 619 og 621 i Oldervika, Inndyr Avs/Mot: Bjørnar Hansen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Hansen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6083/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Kvittering for registrert konsesjonsforhold på G/B 82/396 Avs/Mot: Lars Jørgen Mortensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Jørgen Mortensen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5917/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 8/37 Avs/Mot: Anne Kristensen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kristensen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5832/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 91/16 Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Nord-norge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Nord-norge | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5826/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for 87/3 Avs/Mot: Rigmor Naurstad http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Naurstad | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5803/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 91/14 Avs/Mot: Jeanette Evenrud Skau http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanette Evenrud Skau | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5801/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet G/B 52/66 Avs/Mot: DNB Eiendom http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5798/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 18/174 Avs/Mot: Mona Munkebye http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Munkebye | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5787/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 73/85 Avs/Mot: Adrian Arntsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Arntsen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5786/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 21/107 Avs/Mot: Skaugvoll Caravan og Camping AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skaugvoll Caravan og Camping AS | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5581/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 52/64 Avs/Mot: Johnny Roger Jakobsen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Roger Jakobsen | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5579/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet for G/B 52/29 Avs/Mot: Advokatinord - Marit http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatinord - Marit | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 5491/2020 | Avdeling: Plan og byggesak | Tittel: Bli Med - Aktiv fritid for alle Avs/Mot: Bufdir http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6122/2020 | Avdeling: Familie, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: Nav http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6067/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tilsettingskontrakt 100% Gibos Avs/Mot: Cleotilde Rabina Santiago http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cleotilde Rabina Santiago | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6059/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6075/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/59732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Angelladvokatfirma - Thomas Benson | Journaldato: 29.06.2020 | Journalnr: 6044/2020 | Avdeling: Organisasjon og personal |