Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Klagesaker e-skatt i Gildeskål - behandling i ankenemnd med befaring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5737/2020 | Plan og byggesak Eiendomsskatt BTC Holding AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Wilhelmsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5927/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Bjørklund | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5731/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Busch Fallmyr | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5729/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hermann Pettersen m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5726/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilmar Magnus Johansen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5718/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDNES SLIP AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5703/2020 | Plan og byggesak Melding om vedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC SEAFOOD GROUP AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5681/2020 | Plan og byggesak E-skattetakster http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gifas - Ronald Jørgensen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5403/2020 | Plan og byggesak Endringer av kommunens Retningslinjer for taksering av eiendomsskatt for perioden 2020-2029 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58280 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4592/2020 | Plan og byggesak Klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 5087/2020 | Plan og byggesak Klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 5086/2020 | Plan og byggesak Oversendelse av dokumenter angående Sandnes Slip AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GODWIN AUSTEN AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4994/2020 | Plan og byggesak Klage på eiendomsskatt for eiendommene G/B 24/1, 9 og 14 på Jelstad - Thomas Bush Fallmyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58176 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4488/2020 | Plan og byggesak Oppholdsutgifter karantene og isolering for turister http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 6001/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcticsg - Nicolaj Weiergang | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4981/2020 | Plan og byggesak Referat fra møtet mellom Fylkesmannen og kommunene 26.06.2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5985/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Nilsen-Nygaard | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4961/2020 | Plan og byggesak Avtale - G/B 74/11 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/56441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Øvrewold | Journaldato: 29.03.2020 | RegistryNumber: 2753/2020 | Teknisk drift Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 25 og 26 den 26.juni 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5970/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Oversendelse av takster utført av BE Taksering AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GODWIN AUSTEN AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4960/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 25 og 26 den 26.juni 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5962/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nicolaj Weiergang | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4959/2020 | Plan og byggesak Mal for evaluering av Covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Olsen, Anne Stemland | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5650/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandnes Slip AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4958/2020 | Plan og byggesak Fordeling av utstyr til kommunene i Nordland uke 23 og 24 den 10.juni 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5386/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på eiendomsskatt for eiendommen G/B 73/132 i Gildeskål - Arild Pettersen og Kristin Kvamme Pettersen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58420 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4732/2020 | Plan og byggesak Referat kommunemøte 10.06.2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5380/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på eiendomsskatt for eiendommen G/B 93/1/33 - Langvatnet 6, Sundsfjordfjellet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58429 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4741/2020 | Plan og byggesak Link til Folkehelseinstituttets nettundervisninger om koronaviruset og Covid-19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gry-Hege Bech | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5335/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Spm vedr. takst av 18715 - Kjølvika http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4877/2020 | Plan og byggesak Åndedrettsvern av typen TAYHAMN type TH2210 fra Avalon Medical AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Aandahl-Sørgård, Gro | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på eiendomsskatt Arctic Seafood Group as http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58407 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4719/2020 | Plan og byggesak Gjenåpning av kommunale helse- og omsorgstjenester http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5331/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på takst eiendomsskatt 2020 fra BTC Holding http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57188 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3500/2020 | Plan og byggesak Justerte anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eli Løkken | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5329/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på takst eiendomsskatt 2020 Sandnes Slip as. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57775 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4087/2020 | Plan og byggesak Covid-19, Informasjon fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskal Kommune - Anne Grete Mosti | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5328/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage vedr. eiendomsskatt 2020 ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4777/2020 | Plan og byggesak Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Beredskap Hdir | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5327/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4775/2020 | Plan og byggesak Covid-19, Informasjon fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5326/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4773/2020 | Plan og byggesak 20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - smittevern | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5325/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på eiendomsskatt på eiendommene G/B 72/41 og 86/13 i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58048 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4360/2020 | Plan og byggesak Referat fra fylkesberedskapsrådet 9. juni 2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5324/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Gildeskål kommune - klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Kristin Nymo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4726/2020 | Plan og byggesak Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/59008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5320/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Uttalelse ad klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 30.05.2020 | RegistryNumber: 4708/2020 | Plan og byggesak Kommunale smittevernvedtak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Løkken, Eli | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4911/2020 | Organisasjon og personal Uttalelse ad klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 30.05.2020 | RegistryNumber: 4707/2020 | Plan og byggesak Ny stående ordre Salten Brann IKS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saltenbrann - Ronny A. Hagen Langfjord | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4856/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4648/2020 | Plan og byggesak Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4693/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Uttalelse ad klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4615/2020 | Plan og byggesak Referat fra Fylkesberedskapsrådet 26.05.2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4690/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Uttalelse ad klagesaker http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4616/2020 | Plan og byggesak Nye anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4689/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Etterlyser grunnlag takst for eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4613/2020 | Plan og byggesak Referat fra kommunemøte 27.05.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4688/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4611/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage på justert takst http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4612/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 15 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (25.05.2020 - 20:50) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4686/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage eiendomsskatt ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4604/2020 | Plan og byggesak Informasjon om kontroll av kvalitet på munnbind hos FFI http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4685/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på taksering av fritidseiendom http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4594/2020 | Plan og byggesak Svar - Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4547/2020 | Plan og byggesak Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 14 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (18.05.2020 - 15:29) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4683/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på eiendomsskatt 93/1/33 Langvatnet 6 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Lise Bjørklund | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4578/2020 | Plan og byggesak U.off. Referat møte i Fylkesberedskapsrådet 12.05.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4682/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 13 - Utbrudd av Koronavirus i Kina (12.05.2020) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4681/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Skatt Arctic Seafood Group AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Seafood Group AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4573/2020 | Plan og byggesak Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 79 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (11.05.2020 - 12:17) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4680/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomstakster http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4552/2020 | Plan og byggesak Referat fra møtet mellom Fylkesmannen og kommunene 06.05.2020 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4679/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Gildeskål kommune - klage eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4551/2020 | Plan og byggesak Referat fra møtet mellom Fylkesmannen og kommunene 290420 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4678/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - EIENDOMSSKATT http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4542/2020 | Plan og byggesak Webinar smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4677/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Skatt Arctic Seafood Group AS http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcticsg - Nicolaj Weiergang | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4539/2020 | Plan og byggesak Referat Fylkesberedskapsrådet 28.04.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Erlann Mortensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4675/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra kommunemøte 22.04.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4674/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage korrigert eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4450/2020 | Plan og byggesak Informasjon om smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4673/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Klage på e-skatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Bjørnbakk | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4355/2020 | Plan og byggesak U.off - Referat fylkesberedskapsråd 21.04.20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tom Mørkved | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4672/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 4258/2020 | Plan og byggesak Veileder for ansatte i barnehager http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4670/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4230/2020 | Plan og byggesak Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 4356/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Skatteseddel 2020 - Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4207/2020 | Plan og byggesak Svar - Klage eiendomsskatt eiendom ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4195/2020 | Plan og byggesak Utsendte munnbind og åndedrettsvern http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3708/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Grunnlag takst og skatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4193/2020 | Plan og byggesak Kvalitetskontroll av kommunens smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Julie Tangen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3706/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Endelig vedtak - klage på vedtak i søknad om prodkusjonstilskudd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/58151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4463/2020 | Plan og byggesak Svar - Spørsmål/klage E-skatt bolig/fritid Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Plan og byggesak Til alle eldreråd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3692/2020 | Politisk sekretariat og arkiv Svar - Klage - eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 4160/2020 | Plan og byggesak Ad klage på vedtak om produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/57706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Sande | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 4018/2020 | Plan og byggesak