Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Forskriftsendring covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 7987/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 7973/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7871/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til kommuner og helseforetak om vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7868/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon til landets kommuner om innreise, testing og koronasertifikat http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 7797/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 20/47932-694 Informasjonsbrev om Connect2Norway og forskriftsendring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 7662/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Vedrørende utenlandsstudenter og transport fra ankomststed. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7640/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i Covid-19- forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7630/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Adrian Cyril Trømborg Martin | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7624/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endringer i Covid-19- forskriften om bla. karanteneplikt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 7580/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring av covid-19-forskriften - oppheving av ventekaranteneordningen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7427/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7364/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringsforskrift covid-19-forskriften - unntak for militært personell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7093/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endring av covid-19-forskriften - endring i vedlegg D http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7056/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Koronasertifikat - løsning for ikke-digitale brukere - informasjon til statsforvaltere og kommuner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 6982/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: 22.JUNI Endringsforskrift - fullvaksinert helsepersonell (002) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 6949/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 62 - Covid-19-håndtering (22.06.2021 - 08:03) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6808/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kontaktregister for kommunelegefunksjonen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 6778/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendringer i løpet av helgen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 6749/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 18.06.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6733/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendring som skal tre i kraft straks http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6689/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Avklaring av smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6666/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Avklaring av smitteverntiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 6630/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 6619/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Om målretting av covid-19 tiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 6565/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringsforskrift http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 6271/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - regler for kurs ved trafikkskoler i kommuner regulert av kapittel 5B http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 6086/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i Covid-forskriften og nytt fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 6024/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringsforskrift - endring i innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 6009/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøtet 04.06.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 5980/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Innreisende og personer på karantenehotell med beskyttet-dokumentasjon. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 5913/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Vedtatte endringer i covid-19 forskriften - unntak beskyttede og barn http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 5911/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - regler for arrangement som inngår i forskningsprosjekt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 5896/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og fritiden for fullvaksinert helsepersonell som har hentet eller levert pasienter med ambulanse http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 5874/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - oppdatering av begrepene fullvaksinert og beskyttet og mindre justeringer i karantenereglene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 5856/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Oppdatert Nasjonal veileder Koronavirus om testing: Kommunene kan jevnlig masseteste prioriterte grupper http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 5773/2021 | Politisk sekretariat og arkiv G-16/2021- REVIDERT RUNDSKRIV OM KARANTENEHOTELL http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5673/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5672/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Vedr. Karantenehotell - trer i kraft umiddelbart - Bruk av hurtigtest i påvente av PCR-prøvesvar http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5668/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - mindre presiseringer av karantenereglene og endringer i landlisten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stine Gabrielsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5667/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fylkesberedskapsrådet 21.05.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5666/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 21.05.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 5665/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendring covid-19 forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 5640/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 5604/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 58 - Covid-19-håndtering (26.05.2021 - 08:31) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 5485/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - gjennomføring av trinn 2 i gjenåpningsplanen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 5484/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 5398/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 5397/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Sommervaksinering - Informasjonsbrev fra koronavaksinasjonsprogrammet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 5396/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Karantenefasiliteter i kommunene for besøkende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Steffen Møllevold Bredesen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 5395/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i innreiserestriksjonene fastsatt i forskrift http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 5150/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Endring i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 5149/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 5148/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fylkesberedskapsrådet 070521 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 4915/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 070521 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 4914/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Rapportering i mai http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 4841/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften vedtatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 4761/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring av covid-19-forskriften - smittekarantene for vaksinerte http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 4726/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endringer i covid-19-forskriften § 5 tredje ledd - unntak for forsvarspersonell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 4725/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statistikk over utstedte innreisetillatelser i den søknadsbaserte ordningen gitt pr kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4481/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om endringsforskrift om unntak fra krav om opphold på karantenehotell for utstasjonerte i utenrikstjenesten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4447/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om endringsforskrift om testkrav og karantenehotell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4382/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Til landets kommuner: nye oppdateringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Augmante Skibelid | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 4360/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 54 - Covid-19-håndtering (27.04.2021 - 08:05) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 4311/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Fylkesberedskapsrådet 230421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4226/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Kommunemøte 230421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4225/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Veileder i jevnlig massetesting http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4224/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Webinar om kommunikasjon til spesielle målgrupper http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4094/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendringer i covid-19-forskriften kapittel 5A - oppfølging av oppdrag 427 del 1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4082/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomskatt hytter på Kvarsvikvannet, gr nr 66 br nr 4. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/74114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Kvarsvik | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 8222/2021 | Plan og byggesak Statnett SF - klage på vedtak 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 7454/2021 | Plan og byggesak Dokumentkontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2019 - Forvaltningskontrollen er lukket http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 5185/2021 | Plan og byggesak E-skatt vdr. 62/13 og 20 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solbjørg Kibsgaard | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7098/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7365/2021 | Organisasjon og personal Ny takst ang Statnett i Gildeskål http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Evensen | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7061/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7362/2021 | Organisasjon og personal Statnett - Gildeskål kommune - Oppsummering fra møtet 8. juni 2021 .docx http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7041/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7359/2021 | Organisasjon og personal 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 65 - Covid-19-håndtering (13.07.2021 - 08:33) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 7867/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Takst Statnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7040/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 64 - Covid-19-håndtering (06.07.2021 - 09:02) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 7631/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Magnus Kvamme | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6917/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 050721 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 7602/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statnett - Gildeskål kommune - Oppsummering fra møtet8. juni 2021 .docx http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Lise Marie Evensen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6813/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 280621 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7338/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Gildeskål - gjennomgang takstberegning http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 6802/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 210621 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7335/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Takst Statnett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6459/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7046/2021 | Organisasjon og personal 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 63 - Covid-19-håndtering (28.06.2021 - 07:55) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/73220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7328/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7044/2021 | Organisasjon og personal Statnett SF - retaksering av linjenettet i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 6102/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 7043/2021 | Organisasjon og personal Rapportering og beredskap gjennom sommeren http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 7092/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatt http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Werner Tvenning | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 6068/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2021 | RegistryNumber: 6719/2021 | Organisasjon og personal Kommuneoverlege i uke 27-30 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 7055/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statnett SF - retaksering av linjenettet i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Godwin Austen AS v/Eirik F. Hansen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 5953/2021 | Plan og byggesak Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 18.06.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/72619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 6727/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statnett SF - retaksering av linjenettet i Gildeskål kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/71814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Lise Marie Evensen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 5922/2021 | Plan og byggesak