Postliste http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.gildeskal.kommune.no Statistikk over utstedte innreisetillatelser i den søknadsbaserte ordningen gitt pr kommune http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4481/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om endringsforskrift om unntak fra krav om opphold på karantenehotell for utstasjonerte i utenrikstjenesten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4447/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Orientering om endringsforskrift om testkrav og karantenehotell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4382/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Til landets kommuner: nye oppdateringer http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Augmante Skibelid | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 4360/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 54 - Covid-19-håndtering (27.04.2021 - 08:05) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 4311/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Fylkesberedskapsrådet 230421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4226/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat Kommunemøte 230421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4225/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Veileder i jevnlig massetesting http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gry-Hege Bech | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4224/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Webinar om kommunikasjon til spesielle målgrupper http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4094/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forskriftsendringer i covid-19-forskriften kapittel 5A - oppfølging av oppdrag 427 del 1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4082/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Nytt fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende april 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 4008/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kroppsøving for VGS i kulturhuset http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meløy VGS avd Inndyr v/Marita Martinussen | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 3904/2021 | Kulturkontoret E-post: Lansering av felles hjelpenummer ved registrering i innreiseregistreringsskjemaet http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 3865/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 52 - Covid-19-håndtering (13.04.2021 - 07:53) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 3720/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøtet 090421 og vedtak om stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3671/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra fylkesberedskapsrådet 090421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3669/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 090421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3668/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: VS: Publisering av anbefaling om regulering av covid-19-forskriften - Kommuner i Vestfold og Telemark og kommuner i Nordland http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3654/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat_smittesituasjonen_i_Salten_08.04.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 3618/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra smittesituasjonen i Salten 060421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 3507/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Differensierte innreiserestriksjoner næring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3467/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3438/2021 | Familie, oppvekst og kultur Ivaretakelse av sårbare barn og unge i en tredje smittebølge http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 3374/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Problemer med innrapportering av smittevernutstyr på Altinn i uke 13 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 3360/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fylkesberedskapsråd 260321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3344/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 260321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3330/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fylkesberedskapsrådet 260321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3329/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: JD/KSE: G-12-2021- REVIDERT RUNDSKRIV OM KARANTENEHOTELL http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3299/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Nytt fra Nasjonal kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3293/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Informasjon om ny regel ventekarantene http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3292/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 2 metersregel og kollektivtransport http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 3237/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Smittevernutstyr relatert til covid-19 til fysioterapeuter - informasjon på Helsedirektoratets nettside http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 3195/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Påskeråd http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 3182/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Til orientering - Vedtatt forskrift om endringer i nasjonale smitteverntiltak og endringer i kapittel 5A http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 3161/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat - reisevirksomhet i påsken 2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 3153/2021 | Politisk sekretariat og arkiv UO - Referat fra møte om smittesituasjonen i Salten 230321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 3152/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Klargjøring: Karantenehotell vs. Arbeidstilsynets forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 3071/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Utsettelse av webinar om påskebudskap. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 3039/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat fra kommunemøte vedr. reisevirksomhet knyttet til påsken http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tom Mørkved | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2995/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Invitasjon til Webinar om påsken og oversikt over koronamateriell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 2967/2021 | Politisk sekretariat og arkiv UO - Referat møte om smittesituasjonen i Salten 160321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2915/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Revidert rundskriv om karantenehotell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2876/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forlengelse statlige tiltak http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2872/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kommunens tilsyn med smittevernregler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2842/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Smittevernutstyr til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Julie Tangen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2821/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Invitasjon til webinar 3 om kommunikasjon i kommunene - 16. mars kl 14. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 2735/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Referat kommunemøte 12.03.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 2712/2021 | Politisk sekretariat og arkiv U.off referat fylkesberedskapsrad 120321 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 2710/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Veileder fra helsedirektoratet om kommunens tilsyn med smittevernregler under covid-19 pandemien http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 2700/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kommunikasjonstiltak etter kommunemøte http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 2699/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Invitasjon til webinar 2: Kommunikasjon ved utbrudd-krisehåndtering http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 2157/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nytt tidspunkt - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 2032/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 21/1760-16 - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1921/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: G-06-2021- Revidert rundskriv om karantenehotell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Anne Stemland Olsen | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1884/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brevet til landets kommuner om smittevernutstyr - en klargjøring http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1822/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjentes http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1803/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brev til landets kommuner om smittevernutstyr http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1783/2021 | Politisk sekretariat og arkiv U.off. jf. offentleglova §21 Referat fylkesberedskapsråd 12.02.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1740/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Fwd: ONSDAG 17. februar: Invitasjon til webinar om kommunikasjon med innvandrermålgrupper om korona http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1663/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nytt nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1595/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Møtereferat fylkesberedskapsråd 29/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1511/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Hjelp til å rekruttere helsepersonell http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1510/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Invitasjon til webinar om kommunikasjon med innvandrermålgrupper om korona http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1481/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Møtereferat kommunemøte 29/1 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1480/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Brev til videreformidling til kommunene: Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1315/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Brev til videreformidling til kommunene: Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1314/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Krav til testing før grensekryssing til Sverige http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1175/2021 | Politisk sekretariat og arkiv 21/555-1 Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1080/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Pressemelding fra Statsforvalteren i Nordland ifm utbrudd av britisk variant av koronavirus i Nordre Follo. http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1052/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Endring i forskrift om innreiserestriksjoner og liste over kritiske samfunnsfunksjoner http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1048/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Skriv til kommunene vedrørende endrede innreiseregler fra klokken 24.00 torsdag 28.01.21 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Blix Olsen | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Forkortet smittekarantene ved testing http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Eli Løkken | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 972/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Nye innreiseregler - krav om negativ test innen 24 timer før innreise http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 970/2021 | Politisk sekretariat og arkiv E-post: Varsel om informasjon fra regjeringen om innreiseregler http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Asgeir Jordbru | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 961/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Mowi http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/66846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 955/2021 | Plan og byggesak Ad forvaltningskontroll produksjonstilskudd i jordbruket http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 3662/2021 | Plan og byggesak Rapport etter forvaltningskontroll - dokumentkontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2019 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 2344/2021 | Plan og byggesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/68703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2812/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 1957/2021 | Helse og omsorg Kjøp av nausttomt i Storvik (SAK 2017/927) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/67193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Arve Sandberg | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1302/2021 | Plan og byggesak Kartlegging til helsedirektoratet 030521 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 4541/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Manglende land i postadresse http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victor Engmark | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4429/2021 | Plan og byggesak Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 30.04.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4528/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Eiendomsskatten http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Jakobsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4426/2021 | Plan og byggesak Takst linjenett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4383/2021 | Plan og byggesak Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 23.04.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4196/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kartlegging til helsedirektoratet 260421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 4187/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Takst linjenett http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik F. Hansen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 4370/2021 | Plan og byggesak 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 53 - Covid-19-håndtering (20.04.2021 - 08:13) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 4063/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kartlegging til helsedirektoratet 190421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 3895/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Kartlegging til helsedirektoratet 120421 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 3893/2021 | Politisk sekretariat og arkiv Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 16.04.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 3860/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4322/2021 | Organisasjon og personal Ukentlig rapportering til Statsforvalteren i Nordland - 09.04.2021 http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 3626/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4292/2021 | Organisasjon og personal Faktura som bestrides http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gildeskål Graving og Transport as | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 3867/2021 | Plan og byggesak Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 51 - Covid-19-håndtering (06.04.2021 - 11:51) http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aleksander Andreassen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3468/2021 | Politisk sekretariat og arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/70171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4280/2021 | Organisasjon og personal 41/25: Klage på eiendomsskatt: Areal http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Egeberg | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 3695/2021 | Plan og byggesak Digital helserapportering denne uken http://innsyn.gildeskal.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/69342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gro Aandahl-Sørgård | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3451/2021 | Politisk sekretariat og arkiv