eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8278/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Skjema for installasjon av vannmålere Kristin Grankvist
8259/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel - Detaljreguleringsplan for Feøya, Fleinvær, Gildeskål kommune - Arne Ivar Bjørhei
8255/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev ***** Maria Therese Hansen
8163/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Utsatt høringsfrist Bjørg Tinnan
8162/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Utsatt høringsfrist Bjørg Tinnan
8164/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Angående utsatt høringsfrist - Deres ref 2021/4543 Statsforvalteren i Nordland
8266/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skatteetaten
8267/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora - Tøa vannverk, prøve: LAB21-113140 Labora
8269/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora - Inndyr vannverk, prøve: LAB21-113141 Labora
8261/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar ad. oppmåling på Sørfugløy 88/4 - deres sak nr. 2021/269 Anne Ringen Pedersen
8257/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Ad. oppmåling på Sørfugløy 88/4 - deres sak nr. 2021/269 Anne Ringen Pedersen
8272/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Info vedr. forespørsel om brøyting for Gildeskål kommune for periode 2021 – 2025 med 1 års opsjon. Gildefjell m.fl.
8144/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Høring: dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt og bygging av bolig på Lekanger STATSFORVALTEREN I NORDLAND m.fl.
8248/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Gravemeldinger Alf Arntzen
8136/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Spørsmål om Tillatelse til vannforsyning. gnr 72 bnr 1 Våg i Gildeskål. Anders Eik Pilskog
8096/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kvittering for registret konsesjonsforhold på eiendommen 82/402 på Sørarnøy Randi Aalborg
8000/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommen 77/8 i Gildeskål Ole Marius Kristiansen
7971/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev registrering av "Egenerklæring om konsesjonsfrihet" for eiendommen 25/277 i Gildeskål Tor Egil Hagen mfl
8188/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommen 82/403 i Gildeskål Torbjørg Aalborg
8219/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på eiendommene 53/44, 83, 90, 100 og 103 i Gildeskål Svenn B. Isaksen
8236/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Aalborg Randi, G/B 82/402 Randi Aalborg
8232/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Hagen Marianne Emilie, 1/3 del av G/B 25/277 Marianne Emilie Hagen
8233/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Hagen Tor Egil, 1/3 del av G/B 25/277 Tor Egil Hagen
8247/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Pedersen Kent Inge Sandnes, G/B 25/119 Kent Inge Sandnes Pedersen
8230/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Hagen Bright Hagen, 1/3 del av G/B 25/277 Bright Hagen Hagen
8250/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Aalborg Torbjørg, G/B 82/403 Torbjørg Aalborg
8235/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Kristiansen Ørjan, 1/2 del av G/B 77/8 Ørjan Kristiansen
8234/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring Greger Malin, 1/2 del av G/B 77/8 Malin Greger
8238/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev ***** *****
7522/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
8227/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 01.08.-15.10.21 28,21% Inndyr skole Kristin Lauritsen
6189/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Svar ut sak 2021/499 Håvard Jentoftsen
7550/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7505/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7520/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8246/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av driftsbygning Forstranda Sau DA
8222/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Eiendomskatt hytter på Kvarsvikvannet, gr nr 66 br nr 4. Ivan Kvarsvik
8196/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev ***** *****
8186/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Venterom Sørarnøy hurtigbåtkai Ole-Wilhelm Meyer
8184/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Ventilasjon Vegard Johansen
8183/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Angående Nabovarsel detaljereguleringsplan for oppdtettsanlegg på Feøya Odd Jensen m.fl.
8026/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Manglende nabovarsel i plansak på Fleinvær Gisle Jakhelln
8215/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland i 2021 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
8185/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ventilasjon Johnny Helge Halvorsen m.fl.
6627/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8031/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev ***** ***** *****
7094/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ny service på GNSS utstyr BLINKEN AS
8217/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Høringsrunde i forbindelse med revidering av Eldrepolitisk program 2022-2025 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
7986/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - søknad om skjenkebevilling den 24.07.2021. UL VÅRSOL
6897/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om aktivitetstiltak for å minske ensomhet for pasienter på sykehjem - Video Televindu Statsforvalteren
Versjon:5.2.2