eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11259/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad - Driftsstøtte 2022 - Kigok Kigok
11253/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gildeskålmodellen Sørarnøy lokalutvalg - Trond Morten Røst
11280/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
11293/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev AutoPass på ferge EB88683 SKYTTEL
11284/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Ønsker å få satt ned grensemerker på tomt i Sundsfjorden Gildeskål husflidlag
11279/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
11292/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev AutoPass på ferge EC23836 SKYTTEL
11290/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** *****
11255/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar på spørsmål og purring på komplett søknad fra Søkertorget. Polar spot A/S
11277/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - ordinære skjønnsmidler 2021 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
11252/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 14.09.21-31.01.22 50% Hjemmetjenesten, Åpen omsorg øyene Anita Karin Pedersen
11251/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tillatelse til vedhugst og kjøring med snøscooter for frakt av varer og utstyr, G/B/F 93/1/44 i Láhko nasjonalpark Midtre Nordland nasjonalparkstyre
11078/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Informasjonsmøte Helgeland Smolt
11065/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Møte kommunestyret 191021 - sak unntatt offentlighet Ida Karine Heen m.fl.
11059/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11074/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11067/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11047/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Ad søknad om dispensasjon fra arealplanen for bygging av vei - gnr. 79 bnr. 10 - Sandvik Kåre Peder Nystad
11052/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vedtak om salg av tilleggsareal til boligtomt gnr. 25 bnr. 426 - Inndyr Arnfred Salmar Nilsen
11241/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gildeskålmodellen Sørarnøy lokalutvalg Trond Morten Røst
11138/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev tilbakemelding byggesak bygging av hytte gnr 21 bnr 124. SØKERTORGET AS m.fl.
11158/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Møte Kommunestyret 19.10.2021 - sak unntatt offentlighet Aina Johannessen m.fl.
11119/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Ferdigattest hytte Limskjærneset hyttefelt. MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS m.fl.
11091/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Referansegruppe Forvaltningsplan Láhko - pakke 2 - svar 10. oktober Midtre Nordland nasjonalparkstyre
11097/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
11066/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11062/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11238/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Mangler i byggesøknad Nygårdsjøen Marina
11235/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Etterlysing av svar Storvikbukta lokalutvalg v/Alice Strand
11227/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel Feide for grunnopplæringen Uninett Servicesenter
11226/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 Bufdir - Tonje Olsrud
11225/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjon om overgang til Sikt Uninett Servicesenter
11224/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark helikoptertransport uten landing Statsforvalteren - Hanssen, Hanne Margot Karbøl
11220/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Avkjøring til hyttetomt Byggsoknorge - Jørgen Mortensen
11247/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedr søknad om utslippstillatelse gnr.18 bnr.95 - Frivikhaugen 1 Eiksenteret - Tore Mathisen
11237/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse G/B 46/119 John Olaf Johansen
11230/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 30.10.21 Fest med dans Grendelaget Nordlys
11219/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Sightseeing Gildeskål 2015 Sjofossen-Snu - Linn Tove Øyahals
11214/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - informasjon om arbeidet og invitasjon til møte Riksantikvaret - Direktoratet for kulturminneforvaltning
11239/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Gildeskålmodellen Sørarnøy lokalutvalg - Trond Morten Røst
11234/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Etterlysing av svar Storvikbukta lokalutvalg v/Alice Strand
11218/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Planforslag - Skaugvollhalvøya Byggsoknorge - Jørgen Mortensen
11216/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Referansegruppe Forvaltningsplan Láhko - pakke 2 - svar 10. oktober Statsforvalteren - Rova, Johan
11213/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Møshågen 1B Vegard Johansen
11212/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Protokoll partnerskapsmøtet 23. september 2021 Nordlandssykehuset
11209/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding angående spørsmål om hvor saken står Raymond Røsåsen
11194/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Godkjent. Rapport 56673. Arva
11191/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Spørsmål vedr behandlingstid Halsa Bygg
11189/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gravemelding - Solvika Multiconsult
11186/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 90 - Covid-19-håndtering (11.10.2021 - 15:47) Statsforvalteren - Tom Mørkved
Versjon:5.2.2